Automatiska linjer

Att ifrån kundens produktionslinje, svalbana ugn eller frys .
transportera produkten,
dosera,    
styckpacka,
samlingspacka,
lägga på pall.

Det vill säga en nyckelfärdig anläggning innehållande:
Uppmontering
Igångkörning
CE märkning
Dokumentation
Utbildning
Service och reservdelar