Bullräknare

Maskinen kan fås i två utföranden.
BLP-X9 med 2 kanaler och klippsaggregat. Kapacitet ca 10000/timme.
BLP-x9/S med 3 kanaler och klippsaggregat. Kapacitet ca 20000/timme.
I båda maskinerna kan även nedräkning ske i back.

 
BLP-11-3  
3-Kanalsräknare

 
BLP-11-6
6-Kanalsräknare med lådmatning